>
 

Tarieven

Kostenrisico
incasso resultaat minnelijke fase gerechtelijke fase executiefase
uw vordering is volledig geincasseerd geen kosten voor u geen kosten voor u geen kosten voor u
uw vordering is gedeeltelijk geincasseerd u betaalt incasso-provisie over het deel dat daadwerkelijk door uw debiteur is betaald (ontvangsten zowel bij u als bij ons). Na aftrek van de kosten wordt het resterende saldo aan u uitgekeerd. Indien het saldo ontoereikend is ter voldoening van de kosten, komt het verschil voor uw rekening. Na aftrek van de kosten wordt het resterende saldo aan u uitgekeerd. Indien het saldo ontoereikend is ter voldoening van de kosten, komt het verschil voor uw rekening.
uw vordering kan niet worden geïncasseerd/ is oninbaar Basisvergoeding ad € 35,00 en eventueel gemaakte kosten derden. de kosten voor het griffierecht , het salaris gemachtigde en de gemaakte kosten derden komen voor uw rekening. De kosten voor de verrichtte ambtshandelingen conform de Btag tarieven en de eventueel gemaakte kosten derden komen voor uw rekening.
overige tarieven
debiteurenbeheer € 37,50 p/u.
kredietrapport € 25,00
debiteurenbezoek € 37,50

 

Voor een totaaloverzicht van onze basistarievenverwijzen wij u naar onze algemene voorwaarden.

Heeft u meerdere opdrachten? Neem dan contact op met de afdeling sales.
Onze specialisten zorgen voor een op uw situatie toegesneden aanbieding.

Contactgegevens

Bezoekadres:
Jan Campertlaan 2, 3201 AX Spijkenisse

Postadres:
Postbus 639, 3200 AN Spijkenisse

Email: info@rijnlandgdw.nl

Internet: www.rijnlandgdw.nl

Telefoon: 0181-622707

Telefax: 0181-617986

KvK-nummer: 24247638

Disclaimer

 

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 08:30 – 16:30

Stel uw vragen aan onze experts