Sociaal Verantwoord Incasseren

Sociaal Verantwoord Incasseren

 
Niemand is er bij gebaat als er torenhoge kosten bovenop de vordering komen. Als schuldeiser wil je gewoon dat de vordering betaald wordt en de bedrijfsreputatie ongeschonden blijft.
 
Rijnland geloofd dat als je mensen met respect en integer behandeld , persoonlijk contact stimuleert, in duidelijke begrijpelijke taal communiceert en tracht de vordering tegen zo laag mogelijke kosten te incasseren het liefst in de minnelijke fase. de respons groter is en je ook een beter incassoresultaat behaald.
 
De maatregelen die Rijnland neemt om sociaal verantwoord te incasseren zijn o.a.:
 

  • Huisbezoeken afleggen
  • Zo vroeg mogelijk de niet willers van de niet kunners onderscheiden
  • Betaalafspraken maken die nagekomen kunnen worden
  • In de communicatie duidelijk zijn over de kosten
  • Ter beschikking stellen en ondersteunen van de juiste formulieren voor inkomsten en lasten overzicht
  • Eventueel doorverwijzen naar gemeente, kredietbank etc.
  • Alle kosten die worden doorbelast zijn afgeleid van de wettelijke regelgeving en zijn volledig transparant

 
Sociaal Verantwoord Incasseren is vooral dus het samen met de debiteur zoeken naar een oplossing rekening houdende met de situatie en omstandigheden van de debiteur.  Sociaal wil echter niet zeggen soft.  We trachten in onze aanpak in zo vroeg mogelijk stadium de niet willers van de niet kunners te onderscheiden  echter daarbij hebben wij altijd de hulp van de debiteur nodig. Deze dient ook zelf actie te ondernemen en mee te werken om hun schulden op een liefst minnelijke wijze op te lossen. Voor  schuldenaren die willens en wetens niet meewerken om hun schulden op een minnelijke manier op te lossen  zullen we de harde lijn inzetten en daarop hardere executiemaatregelingen niet schuwen.
 
Rijnland vindt het belangrijk om ook zelf actief betrokken te zijn  bij het voorkomen van ( grotere) achterstanden. Wij zijn van mening dat samenwerking tussen verschillende partijen op zichzelf al een heel krachtig middel is om een gezamenlijke schuldenaar financieel te stabiliseren. Zo verwijzen wij door naar schuldhulpverlenende instanties en  zijn wij in voortdurend in overleg met diverse instanties om te bezien hoe problematische schulden of schrijnende situaties vroegtijdig adequaat behandeld kunnen worden om bijvoorbeeld ontruimingen of nog erger te voorkomen. Bij meerdere van onze opdrachtgevers  die ook sociaal maatschappelijk ondernemen belangrijk vinden o.a. de woningcorporaties wordt deze wijze van incasseren en overleg dan ook zeer gewaardeerd.
 
Gastlessen
 
Verder is Rijnland al jaren actief op het gebied van preventie van schulden onder jongeren. Door het geven van gastlessen aan scholieren op met name middelbare scholen en Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) hopen wij de bewustwording bij deze groep op het voorkomen van schulden te bevorderen.