Sociaal Verantwoord Incasseren

Sociaal Verantwoord Incasseren

 

Niemand is er bij gebaat als er torenhoge kosten bovenop de vordering komen. Als schuldeiser wil je gewoon dat de vordering betaald wordt en de bedrijfsreputatie ongeschonden blijft.

Rijnland gelooft dat, als je mensen met respect en integer behandelt, persoonlijk contact stimuleert, in duidelijke, begrijpelijke taal communiceert en tracht de vordering tegen zo laag mogelijke kosten te incasseren (het liefst in de minnelijke fase), de respons groter is en je ook een beter incassoresultaat behaalt.

De maatregelen die Rijnland neemt om sociaal verantwoord te incasseren, zijn o.a.:

 

  • huisbezoeken afleggen;
  • zo vroeg mogelijk de niet-willers van de niet-kunners onderscheiden;
  • betaalafspraken maken die nagekomen kunnen worden;
  • in de communicatie duidelijk zijn over de kosten;
  • ter beschikking stellen en ondersteunen van de juiste formulieren voor een inkomsten- en lastenoverzicht;
  • eventueel doorverwijzen naar gemeente, kredietbank, etc.;
  • alle kosten die worden doorbelast, zijn afgeleid van de wettelijke regelgeving en zijn volledig transparant

 

Gastlessen

Verder is Rijnland al jaren actief op het gebied van preventie van schulden onder jongeren. Door het geven van gastlessen aan scholieren op met name middelbare scholen en het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) hopen wij op bewustwording bij deze groep om het voorkomen van schulden te bevorderen.