>
 

Rijnland heeft het keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren behaald!

Rijnland heeft het keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren behaald!

Wij zijn blij dat wij per 29 oktober 2018 in het bezit zijn van het keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren. Het keurmerk SVI is in het leven geroepen om, met een onafhankelijke toetsing, aantoonbaar te maken dat een incasso-onderneming zich bewust is van haar sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Rijnland is zich al jaren bewust van zijn maatschappelijke en sociale verantwoording, zo gaven wij als een van de eersten al gastlessen op scholen. Zowel de belangen van de opdrachtgever als van de debiteur worden gerespecteerd. Dit heeft zich nu vertaald in het behalen van het keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren. Hier zijn wij zeker trots op.

Mocht u meer informatie willen over het keurmerk, kijk dan op www.keurmerk-svi.nl.