>
 

Rijnland Gerechtsdeurwaarders en ZekereZaak slaan de handen ineen

Rijnland Gerechtsdeurwaarders en ZekereZaak slaan de handen ineen

De afgelopen tijd hebben er vele onverwachte ontwikkelingen plaatsgevonden. Helaas wordt er daardoor op korte termijn een enorme toename verwacht van mensen met financiële problemen. Onvoorzien en uitermate stressvol.
Deze bijzondere tijden vragen om een speciale aanpak waarbij Rijnland Gerechtsdeurwaarders en ZekereZaak hun individuele expertise in kunnen gaan zetten, om u bij te staan helderheid te creëren en te werken aan een constructieve aanpak.

Deze samenwerking die per 1 april van start gaat zal debiteuren in staat stellen hulp te krijgen met hun financiën. Deze hulp kan bestaan uit budgetcoaching, of een bewindvoeringstraject dat is toegespitst op de behoeften van de debiteur.

Rijnland kan door deze samenwerking haar opdrachtgevers stabiliteit verschaffen, doordat de lopende verplichting kan worden nagekomen en over de achterstand een regeling kan worden getroffen.

In het geval dat Rijnland een dossier in behandeling heeft waarbij de debiteur wel wil betalen, maar dit niet kan, dan zal Rijnland de debiteur informeren over de mogelijke oplossingen die ZekereZaak kan bieden. Als de debiteur dit wenst, dan zal Rijnland ZekereZaak informeren over zijn hulpvraag. ZekereZaak zal dan contact opnemen met de debiteur en bepaalt na een intakegesprek in overleg met de debiteur voor welke hulp het beste gekozen kan worden. Indien er een traject kan worden gestart dan zal er ook een voorstel worden gedaan in het dossier van Rijnland en kan de debiteur worden geholpen.