>
 

Nieuwsbrief april 2022

Nieuwsbrief april 2022

Beste relatie,

Wellicht denkt u bij het zien van dit plaatje, is dit de zakelijke nieuwbrief van Rijnland?

Ja klopt, ten tijde van het schrijven van deze nieuwsbrief kampen we nog met de naweeën van de corona pandemie, is er een verschrikkelijke oorlog in Oekraïne aan de gang, rijzen de prijzen (en de inflatie) de pan uit en last but not least verwacht men een tsunami aan faillissementen in het MKB als gevolg van het wegvallen van de steunpakketten.
Toch heb ik voor dit fraaie tafereeltje gekozen want het is ook op 20 maart het begin van de lente geweest. Naast alle ellende en polarisatie blijft het leven voor mens, dier en natuur ook gewoon door gaan. De vaak kleine gebeurtenissen waar je geluksmomentjes aan kunt beleven als men het maar opmerkt en realiseert. Daarom foto’s van geluksmomenten in deze “zakelijke” nieuwsbrief.

Wij willen u in deze nieuwsbrief informeren over:

De Wet op de incassokosten (WIK) waaronder de 14 dagen brief.
Hulp bij uw buitenlandse incasso’s.
Sommatie-exploot voor nog snellere actie in minnelijke fase.
Rijnland voor al uw creditmanagement vragen en oplossingen.

Heeft u nog vragen, bel gerust naar uw contactpersoon binnen Rijnland.

Met vriendelijke groet,

Alie de Jong
Commercieel direkteur

De Wet op de incassokosten (WIK)

De Wet op de incassokosten (WIK) is al op 1 juli 2012 in werking getreden. Deze wet houdt in dat je als ondernemer een consument (B2C) een laatste gelegenheid moet geven om de vordering binnen 14 dagen te voldoen zonder bijkomende incassokosten. Dit kun je doen door het versturen van een laatste aanmaning/sommatie, de zogenaamde 14-dagen brief. In de afgelopen jaren is echter wel gebleken dat rechters de incassokosten afwijzen als de brief niet aan de juiste juridische vereisten voldoet. Met welke wettelijke kaders heb je te maken als ondernemer?
⦁ 14 dagen termijn
Je geeft jouw klant nog 14 dagen de ruimte om te betalen, dit is bij B2C wettelijk bepaald maar daar is in de afgelopen jaren wel wat onduidelijkheid over geweest. Uiteindelijk is door de Rechter bepaald dat deze termijn ingaat nadat de brief is bezorgd. De Wik brief moet dus vermelden dat “U het bedrag binnen vijftien dagen nadat deze brief bij u is bezorgd dient te betalen”. Een voorbeeld van een WIK brief kunt u gratis downloaden op onze website; www.rijnlandgdw.nl/14-dagenbrief maken.
⦁ Wettelijke incassokosten
Zoals aangegeven heeft de overheid dus wettelijke regels voor het bepalen van de bijkomende incassokosten. Via een staffel kun je berekenen welke incassokosten bij jouw hoofdsom (oorspronkelijk openstaand bedrag) horen. Op onze website staat een incassocalculator waarmee je de incassokosten zelf kunt berekenen; www.rijnlandgdw.nl/incassocalculator .

U kunt er echter natuurlijk ook voor kiezen de WIK-brief door ons te laten versturen op ons briefpapier. De voordelen als je de WIK-brief door ons laat versturen zijn:

⦁ Je wordt ontzorgt;
⦁ De kans op succesvol vorderen is groter, vreemde ogen dwingen;
⦁ De brief voldoet aan de wettelijke eisen;
⦁ Wij kunnen direct doorpakken indien de betaling niet wordt voldaan.

Op handelsvorderingen (B2B) is deze wetgeving niet van toepassing. U mag natuurlijk wel incassokosten rekenen waarbij wij adviseren om de staffel van de WIK te volgen.
Naast de wettelijke incassokosten kan er ook (wettelijke) rente in rekening worden gebracht. De rente is verschuldigd zodra uw debiteur in verzuim is, wat gebeurt middels een ingebrekestelling (sommatie). De rente fungeert als schadevergoeding. De wettelijke rente is 2 procent (voor niet-handelstransacties) of 8 procent (voor handelstransacties). De wettelijke rente voor niet-handelstransacties is de rente voor alle overeenkomsten met particulieren of consumenten. De wettelijke rente voor handelstransacties is de rente voor alle overeenkomsten met bedrijven en overheidsorganisaties. Ook kan het zijn dat u andere afspraken heeft gemaakt over het rente percentage bijvoorbeeld middels uw algemene voorwaarden.

Sommatie-exploot.

Reageert uw debiteur zelfs na herhaaldelijke sommatiebrieven niet op uw aanmaning? Wilt u de schuldenaar laten merken dat de laatste kans nu echt aangebroken is?

Een sommatie-exploot dat persoonlijk aan uw debiteur wordt uitgereikt door een van onze gerechtsdeurwaarders, biedt dan uitkomst. Onze gerechtsdeurwaarder gaat persoonlijk langs bij uw debiteur en sommeert dan om binnen twee dagen alsnog de achterstallige betaling te betalen.

Een sommatie-exploot wordt door de ontvanger vaak als zeer serieus ervaren, waardoor het een effectief middel is om een openstaande incasso betaald te krijgen. Deze korte periode zorgt ervoor dat er veelal dezelfde dag nog betaald wordt of een betalingsregeling getroffen wordt.

Omdat de gerechtsdeurwaarder het sommatie-exploot op locatie gaat betekenen, kunnen we ook meteen een inschatting maken hoe de lokale situatie bij uw debiteur is en wat dat betekent voor uw verhaalsmogelijkheden.
Waardevolle informatie waar u verder mee kunt als de achterstallige betaling ondanks het sommatie-exploot niet betaald zou worden.

Wilt u meer weten over het uitbrengen van een sommatie-exploot neem contact met ons op. info@rijnlandgdw.nl of bel ons 088-0106500.

Hulp bij uw buitenlandse incasso’s.

Veel ondernemers richten zich niet alleen op Nederland maar handelen ook graag buiten de landgrenzen. Dan kan het zomaar voorkomen dat een buitenlandse klant niet betaalt.
Debiteuren benaderen in het buitenland kan extra lastig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de andere taal, een andere betaalgewoonte en onbekende wetgeving. Kortom, ondernemen en handelen in of met het buitenland kan een stuk lastiger zijn en meer risico’s met zich meebrengen. Dat hoeft u er echter niet van te weerhouden om een internationale incassoprocedure te starten.

Speciaal voor ondernemers die veel met Duitsland handelen hebben wij een extra service.
Al enige jaren maakt Rijnland deel uit van het samenwerkingsverband “ inkasso Niederlanden ”.
Voornamelijk voor vorderingen van en uit Duitsland beschikt deze samenwerking over veel expertise. Twee van de drie partners zijn van Duitse afkomst en hebben jarenlange ervaring met internationale incasso en niet onbelangrijk, communiceren zij vlekkeloos in de Duitse taal.
Uw totaal oplossing dus voor buitenlandse buitengerechtelijke incasso, gerechtelijke incasso en tenuitvoerlegging van vonnissen.

Ook voor het uitvoeren van een Europees Betalingsbevel kunt u bij ons terecht. Het contact gaat via uw vertrouwde vaste contactpersoon.
Wilt u een deskundig advies of passende oplossing, wij beoordelen uw (buitenlandse) vordering en bieden u een passende oplossing of advies.
info@rijnlandgdw.nl of bel 088-0106500.

Neem vooral contact met ons op !

Creditmanagement oplossingen.

Creditmanagement behoort tot de meest belangrijke vormen van management binnen iedere onderneming. Het is altijd belangrijk dat creditmanagement de juiste aandacht krijgt. Daarnaast hebben we ook te maken met steeds verdergaande digitalisering. Veel bedrijven worstelen met datagedreven creditmanagement, terwijl dit toch aantrekkelijke voordelen biedt.
Rijnland heeft een team met mensen welke u bij al uw vragen rondom creditmanagement kunnen helpen.

Wat kunnen wij u allemaal bieden;

⦁ Juridische advies
⦁ Oplossingen voor uw debiteuren beheer
⦁ Advies over de inrichting bedrijfsprocessen inzake debiteurenportefeuille
⦁ Beoordeling van uw algemene voorwaarden en betalingscondities